วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

บางครั้งปัจจุบันก็เป็นสะพานเชื่อมให้กับความฝันได้

          ความฝันมันเป็นของเรา เราต้องกระทำปัจจุบันให้ดี เราไม่ต้องทำเพื่อใคร เราทำเพื่อตัวเองก็พอ ฉันไม่เคยท้อต่อการเรียน เพราะฉันเชื่อว่าทุกอย่างที่ทำในวันนี้และในวันข้างหน้าฉันจะสบาย ก็เหมือนทำดีก็ได้ดีเพราะการทำดีมันขึ้นอยู่กับคนที่ทำใครทำใครก็ได้ เหมือนกับการทำบุญ  มันทำแทนกันไม่ได้ คนทุกคนต่างก็มีความฝัน แต่ความฝันนั้นขึ้นอยู่ที่การกระทำของปัจจุบันที่เราทำในแต่ละวัน ความฝันนั้นเป็นสิ่งที่สวยงามสำหรับทุกคนค่ะ